Bozcaada Ne Zaman Türk Adası Oldu

Bozcaada Ne Zaman Türk Adası Oldu

Bozcaada, Türkiye’nin üçüncü büyük adası ve Marmara Denizi’nin en büyük adasıdır. Çanakkale’nin ilçelerinden biridir. 69 kilometrekarelik bir alana sahip olan ada, Çanakkale Boğazı’nın kuzeyinde yer almaktadır. Ada tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir. Adanın 12 burnu ve bu burunlar arasında 11 koy vardır.

Bozcaada Tarihçesi

Antik çağ dönemlerinde Leukophrys olarak adlandırılan ada, Yunan Mitolojisinde ise Tenedos olarak geçmektedir. M.Ö. 2000’li yıllarda bu topraklara yerleşmiş olan Pelasg’lar Aka’ların bir kolu olarak bilinmektedir. Daha sonra ise Fenikelilerin, Atinalıların ve Yunanların sahip olduğu topraklardır. M.Ö. 493’lü yıllara gelindiğinde ise Pers tarafından istila edilen bu alanda Büyük İskender M.Ö.334 yıllarında hakimiyet sürmüştür. Roma hakimiyetinde iken ikiye bölünen toprakların Bizans İmparatorluğuna dahil olduğu bilinmektedir. 1203’lü yıllara gelindiğinde ise Bizans, Ceneviz ve Venediklilerin hakim olmaya çalıştıkları ve mücadele ettikleri bilinmektedir. Osmanlı topraklarına katılması ise 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet devrinde mümkün olmuştur. 1912 yılında gerçekleşen Balkan Savaşı ile Yunan donanmasının hakimiyetine girmiştir. İşgal edilen topraklar Lozan Antlaşmasıyla 20 Eylül 1923 tarihinde Türk adası olmuştur.

Yorum yapın